prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny

Konsultant Krajowy ds. medycyny ratunkowej

prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz

Rektor WSPS w Dąbrowie Górniczej

płk lek. Zbigniew Aszkielaniec

Komendant Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego

dr n. med. Marek Tombarkiewicz

Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

dr hab. n. o zdrow. Robert Gałązkowski, prof. UPH

Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

dr n. med. Małgorzata Popławska
Prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ

lek. Jolanta Majer
Śląski Konsultant Wojewódzki ds. medycyny ratunkowej