X Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego
5 -7 października 2018 roku, Orle Gniazdo w Szczyrku

(za udział w Sympozjum przysługuje 24 pkt edukacyjne)

4 października 2018 (czwartek)

POSIEDZENIA SZKOLENIOWE

(za udział w posiedzeniach szkoleniowych przysługuje 6 pkt edukacyjnych)

 

16.00-17.30 posiedzenie szkoleniowe: (uczestnikom przysługują 2 pkt edukacyjne)

Filar czy element – miejsce ratowników medycznych w systemie PRM – Edyta Wcisło, Piotr Dymon Polska Rada Ratowników Medycznych, SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

17.30-19.00 posiedzenie szkoleniowe: (uczestnikom przysługują 2 pkt edukacyjne)

Czego oczekują od nas pacjenci? – Prawa pacjenta – Stefania Habowska, Pełnomocnik ds. praw pacjenta, ratownik medyczny, Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Polska Rada Ratowników Medycznych

19.00-19.30 posiedzenie szkoleniowe: (uczestnikom przysługują 2 pkt edukacyjne)

Dokumentacja medyczna w praktyce ZRM – analiza roszczeń – Jan Gessek, Polska Rada Ratowników Medycznych, Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych

5 października 2018 (piątek)

8:00 – 12:00 Rejestracja uczestników 

10.00-12.00 Bezpiecznie na sygnale – badanie predyspozycji kierowcy w zakresie sprawności psychomotorycznej
i procesów poznawczych – bezpłatne warsztaty

 

SEMINARIUM I

 

12.00-13.00  Uroczyste Otwarcie X Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego

prowadzący sesję: dr hab. n. med. Tomasz Darocha, dr n. med. Sylweriusz Kosiński

13.00-13.30 Metody pomiaru temperatury w fazie przedszpitalnej – dr hab. n. med Tomasz Darocha, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląski Uniwersytet Medyczny, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
13.30-14.00 Schemat postępowania w hipotermii  dr n. med. Paweł Podsiadło, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

14.00-14.30 Hipotermia pourazowa – dr n. med. Sylweriusz Kosiński, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. O. Sokołowskiego, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe –

14.30-15.00  Termoizolacja – oszukiwanie pacjenta i własnego sumieniadr n. med. Tomasz Sanak, Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytet Jagieloński Collegium Medicum

15.00 – 16.00 OBIAD

prowadzący sesję: lek. Jolanta Majer, lek. Katarzyna Hampton

16.00-16.20 Perspektywy transplantologii – lek. Jolanta Majer, konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej

16.20-16.40 Takie cuda to tylko ratownicy! – słów kilka o ratownictwie na sterydach w operacjach specjalnych – Katarzyna Hampton, MD, U.S. Army Landstuhl Regional Medical Center

16.40-17.00  Bliżej, czy lepiej – lek. Stanisław Biernacki, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

17.00-17.20 Coaching w SOR – dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska, Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytet Zielonogórski, WSW w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

17.20-17.40 Prawa pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Wybrane aspekty  – Barbara Adamkiewicz-Herok, prawnik, ratownik medyczny doktorantka Wydziału Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

17.40-18.00 Studium zdarzenia mnogiego na podstawie wypadku w Tenczynie 8 czerwca 2018Katarzyna Romanowska, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

prowadzący sesję: dr n. med. Piotr Misiak, Edyta Wcisło

18.00-18.20 Teletransmisja – niepotrzebny gadżet, czy istotna pomoc – lek. Stanisław Biernacki, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

18.20-18.40 Bezpiecznie na sygnale – prezentacja zagrożeń komunikacyjnych w pracy kierowcy ambulansu – Marcin Sowa, Hestia

18.40-19.00 SOR czy izba wytrzeźwień – realia funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – dr n. med. Piotr Misiak, Edyta Wcisło, Szpital Powiatowy w Radomsku, SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

20.00  KOLACJA 

 

6 października 2018 (sobota)

7.00-10.00 ŚNIADANIE

SEMINARIUM II

 

prowadzący sesję:  lek. Michał Domagała, mgr Mateusz Putowski

10.00-10.20 Toksydromy – czy można łatwiej? – mgr Mateusz Putowski Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera
w Krakowie, oddział Toksykologii i Ostrych Zatruć , Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

10.20-10.40 Badanie toksykologiczne w ZRM  – mgr Mariusz Andrzejczak, mgr Mateusz Putowski, lek.med. Michał Domagała Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

10.40-11.00 Odtrutki – czy to ma sens? – lek. Michał Domagała Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich,
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista toksykologii klinicznej

11.00 -11.20 Czym „trują się” nasi pacjenci?– analiza raportu narkotykowego 2017; Testy narkotykowe – mgr Marcin Kapka, mgr Mateusz Putowski Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

11.20-11.40 Zdziwienia w ratownictwie medycznym – lek. Andrzej Nabzdyk, Redaktor Naczelny „Na Ratunek”

11.40-12.00 Zwiekszenie szans przeżycia dzięki skuteczniejszemu wykorzystaniu ratowników KPP – dr inż. Aleksander Niemczyk,GS1 Polska

12.00-12.20 PRZERWA KAWOWA

prowadzący sesję: dr n. med. Małgorzata Rak,  lek. Michał Dudek

12.20-12.40  Nauka jazdy z respiratorem – lek. Michał Dudek, Niezależna Grupa Pasjonatów Medycyny Ratunkowej

12.40-13.00 Tonący brzytwy się chwyta, czyli jak skutecznie pływać w wirze – Vortex – dr n. med. Maciej Bohatyrewicz, Niezależna Grupa Pasjonatów Medycyny Ratunkowej

13.00-13.20 Zagrożenia CBRNiE na co dzień – lek. Szymon Zuber, Niezależna Grupa Pasjonatów Medycyny Ratunkowej

13.20-13.40 Triage pacjentów w zagrożeniach CBRN/HAZ-MAT – dr n. med. Arkadiusz Trzos, Karol Łyziński, Monika Bednarek, Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

13.40-14.00 Ratownictwo medyczne w obliczu zagrożeń CBRNiE – panel dyskusyjny ekspertów – dr n. med. Arkadiusz Niczyporuk, dr n. med. Małgorzata Rak, dr n. med. Arkadiusz Trzos

 

14.00-15.00 OBIAD 

 

prowadzący sesję: dr n. med. Arkadiusz Trzos, dr n. med. Tomasz Sanak

15.00-15.20 Analiza zachorowalności i urazowości pacjentów geriatrycznych na materiale oddziału ratunkowego CUMRIK –  Monika Bednarek, Karol Łyziński, Arkadiusz Trzos,  Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

15.20-15.40 Triage pacjentów geriatrycznych – czy potrzeba nowych algorytmów?Karol Łyziński, Arkadiusz Trzos, Monika Bednarek, Tomasz Sanak , Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

15.40-16.00 Hipotermia przypadkowa u osób starszychTomasz Sanak, Karol Łyziński, Monika Bednarek, Arkadiusz Trzos, Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

prowadzący sesję: dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska, dr. n. med. Szymon Wcisło

16.00-16.20 Pacjent bariatryczny w ZRM i SOR  – dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska, Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytet Zielonogórski, WSW w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

16.20-16.40 Urazy oka a  ratownictwo medyczne – lek. Emil Kwapisz, Wielospecjalistyczny Szpital, SP ZOZ w Zgorzelcu

16.40-17.00 Pierwsza pomoc w urazach zębów w ratownictwie medycznymlek. stom. Natalia Głódkowska, Gdański Uniwersytet Medycznych

17.00-17.20 Medycyna ratunkowa a medycyna pola walkiLeszek Świerczyński, Agnieszka Pająk, Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego

17.20-17.40 Rany Klatki Piersiowej – zasady postępowania z wykorzystaniem symulatora Cut SuitKatarzyna Pękal, Kamil Miodek, Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego

17.40-18.00 Drenaż klatki piersiowej w ratownictwie medycznymdr n. med. Szymon Wcisło, Klinika Chirurgii Klatki piersiowej, chirurgii ogólnej i onkologicznej, USK im. WAM Centralny Szpital Weteranów

18.00-18.30  MISTRZ RATOWNICTWA – TEST

18.30-20.00  MISTRZ RATOWNICTWA – ZADANIA PRAKTYCZNE

20.00  KOLACJA

 

SEMINARIUM III 

7 października 2018 (niedziela)

 

7.00-10.00  ŚNIADANIE

 

prowadzący sesję: mgr Michał Kucap, mgr Piotr Szwedziński

8.00-8.45 Układ bodźcoprzewodzący i fizjologia mięśnia sercowego – mgr Michał Kucap

8.45-10.15 Podstawy elektrokardiografii i nieprawidłowości poszczególnych składowych – mgr Piotr Szwedziński

10:15-11.45 Zaburzenia rytmu serca w postaci brady i tachyarytmii – rat. med. Łukasz Szuba

 

11.45-12.00 PRZERWA KAWOWA

 

12.00-12.45 Ostre zespoły wieńcowe – rat – med. Łukasz Szuba

12.45-14.15 Ocena zapisów EKG – studium przypadku – mgr Michał Kucap, mgr Piotr Szwedziński, mgr Marcin Szurgacz, rat. med. Łukasz Szuba

 Wymeldowanie z hotelu do godz. 14.00